ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Introductie ACOD AMiO Brussel

20200128 111834De sector AMiO sluit  alle  werknemers van de federale, gewestelijke of gemeenschapsoverheidsdiensten aan die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, ongeacht in welk gewest ze wonen.

Aangezien er in Brussel veel departementen zijn, heeft onze structuur 21 ondersectoren, elk met een eigen comité, dat bestaat uit afgevaardigden van de specifieke afdeling. De afgevaardigden bekijken de moeilijkheden die de aangeslotenen ondervinden om een adequaat antwoord te vinden op de problemen die zij beroepshalve kunnen ondervinden.

Een interministerieel comité brengt alle ondersectoren samen. Zij stelt het te voeren vakbondsbeleid op in relatie tot de verschillende machtsniveaus. De AMiO-sector is dus de getuige en de drijvende kracht achter een grote overvloed aan ideeën en effectieve acties ten behoeve van de aangesloten leden.

De laatste artikelen

Emmanuel Carlier - 14-07-2023

Het regeerakkoord over de pensioenhervorming van 10 juli 2023, zal het gevolgen hebben voor het leger? Op 10 juli hebben we goed geluisterd naar de persconferentie van de premier over het...

Laurent Spruyt - 05-07-2022

Flash Info Regie der Gebouwen 05/07/2022 Recht op deconnectie Psychosociaal onderzoek Onthaaldag voor nieuwe medewerkers Er is een voorakkoord getekend! Jongerencommissie...

Video Com/Actie

Sign in to your account