ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Introductie ACOD AMiO Brussel

20200128 111834De sector AMiO sluit  alle  werknemers van de federale, gewestelijke of gemeenschapsoverheidsdiensten aan die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, ongeacht in welk gewest ze wonen.

Aangezien er in Brussel veel departementen zijn, heeft onze structuur 21 ondersectoren, elk met een eigen comité, dat bestaat uit afgevaardigden van de specifieke afdeling. De afgevaardigden bekijken de moeilijkheden die de aangeslotenen ondervinden om een adequaat antwoord te vinden op de problemen die zij beroepshalve kunnen ondervinden.

Een interministerieel comité brengt alle ondersectoren samen. Zij stelt het te voeren vakbondsbeleid op in relatie tot de verschillende machtsniveaus. De AMiO-sector is dus de getuige en de drijvende kracht achter een grote overvloed aan ideeën en effectieve acties ten behoeve van de aangesloten leden.

De laatste artikelen

Emmanuel Carlier - 04-04-2024

U hebt het aanvraagformulier voor de syndicale premie van 2023 ontvangen of zal dit nog ontvangen. Dit jaar zal het formulier online beschikbaar zijn. Je kunt het downloaden in je persoonlijke...

Emmanuel Carlier - 13-03-2024

Emmanuel Carlier - 27-02-2024

"Als vrouwen zich aan de kant zetten, stopt de wereld".   AMiO nodigt je uit om mee te staken ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten vande Vrouw op 8 maart. Onze AMiO...

Video Com/Actie

Sign in to your account