ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Introductie ACOD AMiO Brussel

20200128 111834De sector AMiO sluit  alle  werknemers van de federale, gewestelijke of gemeenschapsoverheidsdiensten aan die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, ongeacht in welk gewest ze wonen.

Aangezien er in Brussel veel departementen zijn, heeft onze structuur 21 ondersectoren, elk met een eigen comité, dat bestaat uit afgevaardigden van de specifieke afdeling. De afgevaardigden bekijken de moeilijkheden die de aangeslotenen ondervinden om een adequaat antwoord te vinden op de problemen die zij beroepshalve kunnen ondervinden.

Een interministerieel comité brengt alle ondersectoren samen. Zij stelt het te voeren vakbondsbeleid op in relatie tot de verschillende machtsniveaus. De AMiO-sector is dus de getuige en de drijvende kracht achter een grote overvloed aan ideeën en effectieve acties ten behoeve van de aangesloten leden.

De laatste artikelen

Emmanuel Carlier - 29-03-2021

Op 26 maart 2021  hebben Defensie, het kabinet van de minister en de vakorganisaties, na een onderhandeling tot de finish, een als historisch beschouwd akkoord bereikt en is zo een einde gekomen aan...

Ruben VERSTRAETE - 26-03-2021

ACOD Economie informeert jullie: met deze nieuwsbrieven willen wij onze leden op de hoogte brengen van waar jouw vakbond zich voor inzet. Lees in deze Flash Info over: Telewerk in...

Delphine Piraux - 22-03-2021

Syndicale premie 2020   U hebt het aanvraagformulier voor de syndicale premie van 2020 ontvangen of zal dit nog ontvangen . Dit formulier wordt door de werkgever naar...

Persbericht

Video Com/Actie

Sign in to your account